Kinnitatud dir.kk. nr.2,

9. jaanuar 2015

 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi tasuliste teenuste hinnakiri alates 8. jaanuarist 2015.a.

3. Toimingud museaalidega

  • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamisekas andmine:

kuni 5 museaali 1.-€

kuni 10 museaali 2.-€

üle 10 museaali 5.-€

  • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade digitaalsete kujutiste või fotode kasutamine:

ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6.-€/museaal

teadus- või pedagoogilises väljaandes 3.-€/museaal

toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35.-€/museaal

  • paljundustööd:

valguskoopia, väljatrükk A4 – 0.10 €/lk

skanneerimine, salvestamine, edastamine 0.70 €/museaal

värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1.60 €/lk

Märkus – museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule

– museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse

muuseumile kasutamiseks andmine on tasuta

– kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi

peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal

konkreetsel juhul eraldi.

Broneeri külastus

  1 ruutmeeter lina

  1 ruutmeeter lina
  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid