Kinnitatud dir.kk. nr.2,

9. jaanuar 2015

 

Karilatsi Vabaõhumuuseumi tasuliste teenuste hinnakiri alates 8. jaanuarist 2015.a.

3. Toimingud museaalidega

  • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamisekas andmine:

kuni 5 museaali 1.-€

kuni 10 museaali 2.-€

üle 10 museaali 5.-€

  • museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asjade digitaalsete kujutiste või fotode kasutamine:

ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6.-€/museaal

teadus- või pedagoogilises väljaandes 3.-€/museaal

toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35.-€/museaal

  • paljundustööd:

valguskoopia, väljatrükk A4 – 0.10 €/lk

skanneerimine, salvestamine, edastamine 0.70 €/museaal

värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1.60 €/lk

Märkus – museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule

– museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse

muuseumile kasutamiseks andmine on tasuta

– kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi

peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse igal

konkreetsel juhul eraldi.

Muuseumikaart

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid