Karilatsi kajastused 1.
Põlva Talurahvamuuseum 2007
Väljaande sisu moodustavad Põlva Talurahvamuuseumi VI traditsioonilisele kodu-uurimistööde võistlusele saadetud tööd, mille teemaks olid nõukogudeaegsed mälestused.
Karilatsi kajastused 2. Põlva Talurahvamuuseum 2009
Väljaanne on pühendatud muuseumi 30. sünnipäevale. Sellesse on koondatud kirjutised, mis räägivad Karilatsi Vabaõhumuuseumi rajamisest ja algusaastatest ning 30 aastast muuseumi töödes ja tegemistes.
Karilatsi kajastused 3. Üks veski seisab vete pääl…
Põlva Talurahvamuuseum 2010
Raamat annab fotodel ülevaate Põlvamaal paiknenud vesiveskitest – vanad fotod vs seis aastal 2009.
Karilatsi Kajastused 4. Ajajärk, kui elu Põlvamaal korraldas külanõukogu 1950-1990.
Põlva Talurahvamuuseum 2012
Trükis sisaldab Rein Kaldma uurimistööd “Ajalooline tagasivaade külanõukogude kujunemisele”. Valdade täitevkomiteed ja külanõukogud kui kohaliku halduse struktuurid Eesti NSV-s aastatel 1944-1950 ja Põlva Talurahvamuuseumi kogutud mälestusi külanõukogude ajast Põlvamaal.
Karilatsi kajastused 5. Põlva Talurahvamuuseum 2014
35 aastat Põlva Talurahvamuuseumi kogudes. Ülevaade muuseumi kogudes leiduvatest väärtuslikumatest museaalidest.
Sellega märgitakse ära muuseumi 35. aastapäev. Väike raamat annab ülevaate muuseumi kogudest.
Karilatsi kajastused 6. Võru Instituut 2019
Sellega märgitakse ära Põlva Talurahvamuuseumi 40-nendat tegevusaastat. Trükis annab ülevaate Karilatsi Algkooli ajaloost aastatel 1920-1939.

Muuseumikaart

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Broneeri külastus

    Vana-Võromaa muuseumid
    Võru Instituudi uudiskiri banner
    Vana Võrumaa muuseumid