Vaata kõikide Vana-Võromaa muuseumite muuseumitundide ja teemaõppe infot 2020/2021 õppeaastal Karilatsi Vabaõhumuuseumis, Mõniste Talurahvamuuseumis, Vana-Võromaa Kultuurikojas ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis.

https://wi.ee/et/muuseumid/elamusope-muuseumis/

Vana-Võromaa muuseumid pakuvad kooliõpilastele ja lasteaialastele põnevaid muuseumitunde ja teemapäevi, kus lapsed saavad koguda tarkusi hoopis teisiti kui klassitoas õppides. Õpetaja, kes sa soovid oma õppeainet lastele põnevamalt õpetada, tule oma õpilastega muuseumisse õppima.

Muuseumitunnid ja haridusprogrammid on välja toodud klasside kaupa ja infolehel on näidatud muuseumitunni seos õppeaine ning teemaga. Rohkem infot Karilatsi Vabaõhumuuseumi muuseumitundide kohta leiate vasakpoolselt menüü ribalt (külastajale ja muuseumitunnid).

  Karilatsi Vabaõhumuuseumi muuseumitunnid

Muuseumitunni hind lapsele 3 eurot, täiskasvanule 5 eurot  (v.a jõulud ja pulmapaaride vastuvõtt). Vt ka hinnakiri
Meil on vabaõhumuuseum, seepärast riietu alati vastavalt ilmale!

KARILATSI KOOLITUND

Vanaaegne koolitund Karilatsi koolimajas, kus koolipreili juhendamisel saab lugeda ja rehkendada ning sule-tindiga kirjutada. Räägime koolielust vanasti ja vaatame ringi koolimaja ümbruses.

KIKAS KUTSUS KOOLI

Astume aabitsakuke kannul läbi sajandite, mil Eesti talulastele on kirjatarkust jagatud. Räägime, kuidas kool, õppimine, haridus ja haritus Eestimaal on aja jooksul muutnud. Osalejad saavad töölehe.

ELU REHETARES

Maarahva elu-olu tutvustavas muuseumitunnis saab tunda rehetare hõngu ning perenaise juhendamisel käe külge panna mitmele talutööle-toimetusele, et paremini ette kujutada sajanditagust igapäevaelu Eestimaal.

ÜKSKORD AMMU, AMMU…

Rahvajutud, legendid, mõistatused, rahvalaulud-mängud, kõigile teada-tuntud muinasjutud … Kas teadsite, et võite need kõik leida meie muuseumist? Kui ei, siis tulge neid otsima ja leidma. Saab nii jutte kuulata, kui neid ise vesta ja mõne jutu võib isegi valmis mõtelda.

KARJALAPSE MÄNGUMAA

Talulapse mängumaailm oli sootuks teistsugune kui tänapäeval. Mõtleme end vanasse rehetarre elama ja otsime üles mänguasjad või asjad, millega saaks mängida. Õpime õues laulu- ja liikumismänge, teeme läbi jõukatsumisi ja osavusmänge.

KEL AMET, SEL LEIBA

Amet kõik, mis leiba annab, ütleb vanasõna. Saad teada, kes on magasivaht ja kus töötas vallakirjutaja, millised olid peremehe, millised perenaise tööd ning mitut -seppa sa tunned. Räägime igivanadest, vanadest, aga ka moodsatest ametitest. Proovime mõnda tööd ka ise teha.

TÖÖMURDJA „PUU”

Mida vanemasse aega me rändame, seda suuremat rolli on igapäevaelus mänginud puud ja puit. Tutvume puuliikidega, mis etendasid tähtsat osa meie esivanemate argipäevas ja töödes-tegemistes. Kas mõni puu on osaline ka pidupäevades? Selgitame välja, missugune puudest on kõige kangem töötegija. Mõistatame, mängime ja laome riita.

Tiku leiutas üks rootslasest keemiaprofessor 19. sajandi esimesel poolel. Eesti talutuppa jõudis see pisike abimees ehk pool sajandit hiljem. Kuidas aga saadi ja hoiti tuld enne tikkude tarvituselevõttu? Mis valgustas pimedat rehetuba? Mõista, mõista, mis see on: Süda põleb, ihu sulab? Kõigest sellest jpm räägime muuseumitunnis.

TULI – KÕIGE PEREMEES

Tiku leiutas üks rootslasest keemiaprofessor 19. sajandi esimesel poolel. Eesti talutuppa jõudis see pisike abimees ehk pool sajandit hiljem. Kuidas aga saadi ja hoiti tuld enne tikkude tarvituselevõttu? Mis valgustas pimedat rehetuba? Mõista, mõista, mis see on: Süda põleb, ihu sulab? Kõigest sellest jpm räägime muuseumitunnis.

VANAMOODI MÕÕDUVÕTT

Kust tulevad vanad mõõdud küünar, jalg, vaks? Kas vanasti kasutusel olnud mõõtühikud toimivad samamoodi kui tänapäevased? Selles praktilises muuseumitunnis võtame mõõtu vanaaegsel moel ja vanade mõõteriistadega.

MAASTIKUMÄNG KARILATSIS

Orienteerumismäng võistkondadele muuseumi territooriumil, mille eesmärk on leida üles õiged hooned ja tutvuda seal väljapanduga. Mängu abil on võimalik tutvuda peaaaegu kõigi objektidega, mida muuseumis näha saab, samas viibitakse palju värskes õhus, õpitakse plaani järgi orienteeruma, lahendatakse mõistatusi ja vastuseid otsides saadakse midagi olulist teada iga hoone kohta. Mängus ei ole oluline kiirus, vaid tuleb üles leida määratud punktid ning vastata õigesti mängu kontrollküsimustele.

SAUN-TALURAHVA TOHTER

Räägime saunakombestikust läbi aegade ja õpime esivanemate pärandist saunatarkusi. Kõigepealt paneme kütte suitsusauna – eks seegi nõua omajagu tarkust – ja sel ajal, kui saun köeb, vaatame ringi muuseumimajades ning arutleme teemal saunapärimus Eestis. Võtame ette mitmeid praktilisi asju nt otsime õigeid kerisekive, teeme valmis saunaviha, kordame saunasõnu. Juttu tuleb ka tuleohutusest, puhtusest ja mustusest ning tervise hoidmisest.

JUTT TULEB JUTUST

Jutuvestmine, mõistatamine ja mängimine on olnud osa meie esivanemate argielust. Kust tulevad meie rahvajutud, legendid ja muinasjutud saab selgemaks, kui istud pimedas rehetoas või ronid üles veski kivilaele. Saab nii jutte kuulata, kui neid ise vesta ja mõne jutu võib isegi valmis mõtelda.

VALLAMAJAST VAESTEMAJANI

Eesti talurahva omavalitsuse kujunemist tutvustavas muuseumitunnis külastame vanu Karilatsi vallakeskuse hooneid – magasiaita, valla- ja vaestemaja ning koolimaja. Arutame, milliseid ameteid talupojal vallas tuli pidada. Toimub kohtuistung rollimängu vormis.

TULMEST MUSEAALINI

Muuseumit, muuseumis töötavaid inimesi (peavarahoidja, konservaator, giid, muuseumiõpetaja) ja muuseumi „köögipoolt“ tutvustav muuseumitund. Tutvume näituste, avatud fondiga ja põnevate esemetega. Uurime, mida teeb muuseumis peavarahoidja, mida konservaator. Teeme praktiliselt läbi, kuidas ühest esemest saab muuseumiese. Selleks peab iga osaleja kaasa võtma mingi enam-vähem peopessa mahtuva isikliku eseme (võtmehoidja, lemmikraamat, kindad, kaelakee, pinal, pastakas jne). Esemed võetakse „arvele“ ning kirjaledatakse nagu muuseumis. Tunni lõpuks valmib mininäitus ja see pildistatakse. Kaasavõetud eseme saab igaüks tagasi.

PALJU ÕNNE, EESTI!

Karilatsi koolimajas rändame läbi saja aasta ning otsime esemeid, fotosid, sündmusi, mis jutustavad meie vabariigi ajaloost. Arutleme teemal, mis on meie riigi ja rahva sümbolid.

TÜDRUKUTE ÕHTU

Mehelmineja tütarlaps pidanud vanasti kindlasti kolme tööga toime tulema. Need olid ahjuluua sidumine, kotikanga kudumine ja seasoolikate puhastamine. (Habicht 1972. Eesti saun.)
Enne pulmi ongi sobiv tuua mõrsja koos sõbrannadega muuseumisse, et järele proovida, kas tulevane perenaine ikka saab hakkama traditsiooniliste töödega. Soolikaid me just puhastada ei lase, aga see-eest tuleb tõestada enda oskusi enam kui kolmes tegevuses. Sõbrannade abikäsi on loomulikult teretulnud.

MUUSEUM KOHVRIS

Kohvritunnid sobivad ilmestama neid ajalootunde (ka teisi ainetunde), kus on juttu Eestist ja eestlastest.

Karilatsi Vabaõhumuuseumi muuseumitunnid

Broneeri külastus

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid