KALJU KERMAS (1929-1989) kandis muuseumi rajamise mõtet oma hinges juba aastaid, otsides sellele sobivat paika. Sellise koha, Karilatsi koolimaja, pakkus välja elu ise – kool suleti 1972. aasta kevadel – ja korras hooned koos maa-alaga olidki olemas.

Muuseumi rajamise esimene päev oli lörtsisajune esmaspäev 4. oktoober 1971. Sama aasta sügisel algas muuseumi maa-ala kujundamine ja pargi rajamine.

Teine mõte, mida muuseumi looja Kalju Kermas kandis, oli rajada muuseum rajooni koolide ja õpilaste ühistööna selleks, et “iga noor inimene tunnetaks oma kohta ühiskonnas ja elus. Et noorel kujuneks algatusvõime, vastutustunne ja oskus nautida tööilu ning loomingulist rõõmu”.

Muuseumi rajamisel tegid õpilased palju mitmesuguseid ehitustöid, ainuüksi sindlikatust löödi üle 1000 m ².

 

Kooliõpilased ehitasid muuseumi territooriumile kaheksa hoonet, valmistati betooni, värviti seinu, pandi põrandaid, ehitati mätastest ojatammi jpm. Suur töö oli ka endise võsastunud metsa muutmine parkmetsaks.

Peaaegu kõigil üheksal muuseumi rajamise aastal osalesid töödes Kanepi, Põlva, Räpina, Hanikase, Kauksi, Leevaku, Mooste, Matsuri, Peri, Põlgaste, Tilsi, Valgjärve ja Vastse-Kuuste koolid, kuid muuseumi rajamisest ei jäänud kõrvale ükski Põlva rajooni kool.

Kokku tehti muuseumi rajamisel neil aastail ühiskondlikus korras 42632 töötundi (neist 34115 õpilaste poolt). Seega võime öelda, et Karilatsi muuseum on valminud õpilaste kätetööna.

Muuseumi algusaastatel olid oma näpunäidetega abiks Elva Koduloomuuseumi direktor Kaljola Kirt, professor Jüri Kuum, Jaan Eilart jpt. Oma abikäe andsid ka majandid ja ettevõtted.

1978. aasta lõpupäevadel jõuti lõpuks nii kaugele, et rajatavale muuseumile kinnitati koosseis (direktor, teaduslik töötaja ja tööline) ning 1979. aastal moodustati muuseumi teaduslik nõukogu. Muuseum läks üle riiklikku muuseumidevõrku ja sai nimeks Põlva Talurahvamuuseum.

1. jaanuarist 2015. on Põlva Talurahvamuuseum osa Võru Instituudist. Loodud on Võru Instituudi muuseumiosakond ehk Vana-Võromaa muuseumid. Tegemist on Võru Instituudi struktuuriüksusega ja riigimuuseumiga muuseumiseaduse tähenduses.

1. juulist 2019 kannab muuseum nime Karilatsi Vabaõhumuuseum.
Vana-Võromaa muuseumid on neli Vana-Võromaal asuvat muuseumi: Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Mõniste Talurahvamuuseum, Karilatsi Vabaõhumuuseum, Vana-Võromaa Kultuurikoda.

Broneeri külastus

    Vaata ka

    Vana-Võromaa muuseumid
    Võru Instituudi uudiskiri banner
    Vana Võrumaa muuseumid