KALJU KERMAS (1929-1989), kauaaegne Põlva Rajoonikomitee sekretär, kodukoha ajaloo ja loodushoiu entusiast, kelle elutööks kujunes Põlva Talurahvamuuseumi rajamine Karilatsis.

KRONOLOOGIA

1971 4. oktoober-esimene tööpäev muuseumi rajamisel
1972 Kevad- suleti Karilatsi Algkool, lõpetas viimane lend.
1974 26. juuni istutati esimene puu muuseumi parki. Muuseumisse toodi ja paigaldati Hollandi tüüpi tuuleveski, ühiskondliku töö korras valmis Põlva rajooni makett.
1978 28. detsember-asutati Põlva Talurahvamuuseum
1979-1983 Muuseumi esimene direktor Jüri Nopri
1983 Avati etnograafiline püsiekspositsioon peamajas.
1983-1992 Muuseumi direktorina töötas Jüri Metsalu
1984 Muuseumi peavarahoidjana alustas tööd Tiiu Niinemägi.
1985 Avati Vanda Juhansoo mälestustuba
1986 Kähri külast osteti ja paigaldati ekspositsiooni rehielamu.
1986 Muuseumi juurde loodi Karilatsi Muinsuskaitse klubi
1988 Saatse Seto muuseumist sai Põlva Talurahvamuuseumi osakond
1992 Taastati mahapõlenud saun
1993-1995 Muuseumi direktorina töötas Raimond Kaidro
1995 I kodu-uurimuslike tööde konkurss
1995-2001 Muuseumi direktorina töötas Enn Esko
1998 Asendati tormiga murdunud veskitiivad, valmis piletimüügi paviljon.
1999 Kõlleste vald andis muuseumile üle endise vallamaja (Karilatsi rahvamaja)
2001-2021 Muuseumi direktorina töötas Reet Roop
2001 Asutati Karilatsi Muuseumisõprade Seltsing, paigaldati väliskanalisatsioonitrassid ja puhastusseade, remonditi ja võeti kasutusele õpetajate maja II korrus. Muuseum sai interneti püsiühenduse.
2004 Avati omavalitsuste ajalugu kajastav püsinäitus „Pärisorjast peremeheks“
2004 Renoveeriti koolitalu laut-küün
2005 Renoveeriti koolimaja, rajati mänguväljak, korrastati vaestemaja ja magasiaida juures olev mäekülg
2006 Koolimajas avati uuendatud püsiekspositsioon, võeti kasutusel koolimaja II korrus- avatud fond ja Vanda Juhansoo mälestustuba.
2007 Vahetati rehetare katus ja ekspositsiooni võeti Punaku talu
2008 Renoveeriti magasiait ja rahvamaja kõrvalhoone, suuremad põllutöövahendid ja –masinad korrastati ning paigutati ekspositsiooni tarvis ümber magasiaita.
2012 Veski tiibade vahetus
2015 1. jaanuarist 2015. aastal loodi Võru Instituudi koosseisu muuseumiosakond, millesse kuuluvad neli Vana-Võromaal asuvat muuseumi: Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Mõniste Talurahvamuuseum, Põlva Talurahvamuuseum, Vana-Võromaa Kultuurikoda.
2017 26. oktoober toimus Võru Instituudi teaduskonverents
2017 Avati uus kooliajalugu kajastav püsinäitus „Kuke kannul kooliteel“
2019 Tuuleveski laastu katte vahetus, paigaldati uued ukse ja aknad
2019 1.juulist 2019. a. kannab muuseum nime Karilatsi Vabaõhumuuseum
2019 Valmis varjualune põllutöömasinate tarbeks
2020 Renoveeriti rehepeksumasin ja aurumasin

Karilatsi Algkooli hoone 1926. a. Foto A. Ivask

Põlva Talurahvamuuseumi peamaja (endine Karilatsi Algkool) 1980 aastal

Põlva Talurahvamuuseumi peahoone (endine Karilatsi Algkool) 1986 aastal. Foto Peep Pillak

Põlva Talurahvamuuseumi peahoone 1966 aastal

 

Muuseumi peahoone 2000. aastal

Muuseumikaart

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Broneeri külastus

    Vana-Võromaa muuseumid
    Võru Instituudi uudiskiri banner
    Vana Võrumaa muuseumid