Karilatsi valla (toimis 1920–1939) dokumente säilitatakse rahvusarhiivis ja neist võib valla igapäevaelu kohta palju põnevat leida.

Näiteks tuli vallanõukogu 17. oktoobril 1922 kokku, et arutada Võru maakonna haridusosakonnast saabunud kirja (nr 24590 11. oktoobrist 1922). Selles juhitakse tähelepanu, et Karilatsi algkooli juures oleks vaja korrastada väljakäigukoht ja juurde tuleks soetada viis koolipinki.

Ametimehed arutasid maakonnast tulnud soovitusi. Pärast arutelu tehti otsused, mis on protokollitud ning riigiarhiivis säilitatud. Otsustati, et kooli väljakäigukoht tuleb korda seada ja puhastada. Koolipinkide üle arutleti aga põhjalikumalt.

Karilatsi algkoolil oli sellel ajal 25 koolipinki ning kui kõik pingid olid korras ja igas pingis istus kolm last, siis jagus ruumi 75 lapsele. Õpilaste nimekirjas oli aga 80 last – seega oleks olnud juurde vaja kolme pinki. Lisaks kohalikele õppis koolis ka Valgjärve valla lapsi, kuid kuna sealsed võimumehed olid keeldunud oma õpilaste eest Karilatsi vallale tasumast, siis neile pinke osta ei soovitud. Nii tehtigi otsus muretseda juurde vaid kolm pinki. Otsus protokolliti ja pingid telliti ära. Mõne kuu pärast maksis vald pinkide eest kohalikule puutöömeistrile kokku 1800 marka.

ERA.4604.1.5 Vallanõukogu protokolliraamat 1922–1924.

Karilatsi Vabaõhumuuseum ootab vana klassituba ja koolipinke vaatama tööpäeviti kella 9–16.

 

Huviline saab ise digimaterjalidega tutvuda https://www.ra.ee/vallakohtud/


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

    Soovin saada uudiskirja aadressile:

    Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.