Kodu- uurimine, mälestused

1 Tiit Liivamägi Ihamaru puutöökoda 1973
2 Maire Tammsalu Merioone 1974
3 Kersti Sisask Hurmi järv 1974
4 Jüri Rööpson Matkarada nr 1 1975
5 Hillar Punning Ihamaru küla vaatamisväärsused 1975
6 Maia Tina V. Sassi nm. Sovhoos-meie kodumajand 1976
7 Mariina Kallastu Kodumajandi ajaloost 1978
8 Anne Traat, Reet Russak Partorg Nikolai Lumi 1980
9 Anneli Ärmpalu V. Sassi nm. Sovhoosi traktorist Elmo Luht 1981
10 Tiia Valli Looduse õpperada 1982
11 Eveli Evestus V. Sassi nm. Sovhoosi elanikkond 1984
12 Maidu Heinmets Meenutusi rindteedelt 1985
13 Raimond Russak Koduümbruse loomastik 1985
14 Mai Lõokene Koduümbruse ravimtaimed 1988
15 Marje Russak, Tiia Zirk 25 aastat Karaski 8-kl Kooli lõpetajad 1988
16 Peeter Voovere Õpetaja ja rahvatantsujuht Valve Leis 1988
17 Raul Kaidro Kõlleste Valla elanikud 1992
18 Andero Oras Vanaema mälestusi: Kaugest teest Siberimaale“ 1994
19 Kristo Palm Minu vanaema mälestusi kooliajast 1994
20 Rasmus Lahtvee Kobras Kõlleste valla mail 1994
21 Margus Tamm Koolitraditsioon: Karaski- Krootuse jooks 1994
22 Kaie Kudre, Kadi Rahuelu Värska koguduse ajalugu I osa 2004
23 Tuuli Helk Kultuuritegevuse teke ja areng Orava vallas 2005
24 Eveli Laats Orienteerumisklubi Peko
25 Liina Kähr Albert Ivask koolmeistrina Adistes
26 Renaldo Mark Rajooni õpilaste ja õpetajate osa Karilatsi Vabaõhumuuseumi rajamisel
27 Artiklite kogumik – Põlva rajooni majanduse, kultuuri ja hariduse arengust 1982
28 Mikitamäe 8. kl Kooli ajakiri nr. 1
29 Mikitamäe 8. kl Kooli ajakiri nr. 2
30 Albert Paal Minu kooli ümbruse loodus aastaaegade vahetusel
31 Albert Paal Meie kooliaed ja tema asutamislugu
32 Helle ja Heldur Hoop Endiste õpilaste ja õpetajate mälestused Veski Algkoolist
33 E. Roomets Fr. Tuglase materjalide kasutamine Ahja KK õpilaste kõlbelisel kasvatamisel 1980/81
34 L. Heinmaa Ateistlikust kasvatusest Jaanimõisa Algkoolis 1962/63
35 Alice Henno Koolimaja ümbruse ja kooli ruumide esteetiline kujundamine algkoolis 1960
36 Tiina Belova, Anne Kaseoja Kanepi kooli tegevusest aastail 1944-1980
37 Mõnda Kanepi ja Kanepi ümbrusega seotud kultuuritegelastest
38 Ülle Tiivoja Erastvere metskond a. 1919-1980 1980
39 G. Nikopensius M.I. Kalinini nim. kolhoosi arenemine võimsa tootmisega majandiks
40 J. Kahar Mõningaid mälestusi kolhooside moodustamise algpäevadest
41 L. Erlich Hariduse ja kultuuri areng nõukogude perioodil M. I. Kalinini nim. kolhoosi piirkonnas
42 Anu Kinsigo Mõtteid Leevaku hüdroelektrijaamast 1976
43 Imbi Parmsoo Ernst Tonsikärsna elust 1979
44 Tiiu Paaliste Bernhard Kärbis Räpina KK aupioneer
45 Anne Traat, Reet Russak Partorg Nikolai Lumi
46 Eda Viks, Airi Hoole Mälestusi Partorg Nikolai Lumest 1986
47 Külli Jõeots, Joh. Lepisto Pulmakombed vanasti ja praegu 1973
48 Laine Raiv Setu vanad pulmakombed
49 Silvi Aelas Setu rahvarõivas
50 Anita Ainelo Räpinast pärit kultuuritegelase Hermann Julius SCmaltsi elu ja looming
51 Tiia Raudmäe Internatsionalistlikust kasvatusest ja sõprussidemetest vennasvabariikide koolidega Leevaku 8-kl. koolis
52 Eha Kivi Hariduse areng Põlvas 1967
53 Gustav Lind Jõulude ja uusaasta pühitsemine 20. saj. algul
54 Gustav Lind Nahkade parkimisest 20. saj. algul Kanapää kk- s
55 Gustav Lind Kanapää kihelkonnakool 1913- 1917
56 Gustav Lind Posti side olukord EV algusaastatel
57 Gustav Lind Korvide punumisest
58 Gustav Lind Pulmad EV algaastail
59 Gustav Lind Kanapää kihelkonnakooli juhataja David Roht
60 Gustav Lind Kanepi kihelkonna koguduse minevikust
61 Gustav Lind Kodanliku EV postmargid 1918- 1940
62 Gustav Lind Mõnda pankadest kodanlikus Eestis
63 Gustav Lind Vallamajad, vaestemajad ja vallasekretärid
64 Gustav Lind Ühte ja teist kodanlikust EV – st 1918- 1940
65 Gustav Lind Kodanliku Eesti sõjaväe teenistus
66 Gustav Lind 10. IX 1020- 1. IX 1922
67 Gustav Lind Hurmi külakool 1909
68 Gustav Lind Karjuse elu-olu XX saj. algul
69 Gustav Lind Talumajapidamine XX saj. algaastatel  
70 Gustav Lind Maanteed endisel ajal
71 Gustav Lind Rätsepad ja õmblejad 20 saj. I veerandil
72 Gustav Lind Hurmi küla talud 1914
73 Gustav Lind Rahvapärane kaubandus 20 saj. I veerandil
74 Gustav Lind Verina pühapäev Tartus 13.  VII 1919
75 Gustav Lind Petseri põlemine 24. V 1939
76 Gustav Lind Kodanlikukorraaegne eestlaste seltsielu Petseris (fotod seltsitegevusest)
77 Gustav Lind Talurahva elust enne I ms Kanapää kk- s
78 Gustav Lind Stalini hirmuvalitsuse ajastu
79 Gustav Lind EV Kaitseliidust
80 G. Kooskora Ahja ja Vanamõisa mõisad
81 G. Kooskora Rehetarest ja linakasvatusest
82 G. Kooskora Sepatööriistade jne. nimekiri
83 Ilse Raudsepp Isa- talupoega ja vabadusvõitleja
84 A. Oja Kolhoosi algaastatest
85 Mare Parksepp Põlva küla möödunud sajandil
86 Kalju Kermas PTM rajamisest
87 H. Järv Eluseltsilise leidmine (pulmakombed)
88 Karilatsi vallavanem Jakob Valli dialoog vallavaeste Mari Pinsoli ja Peeter Raigiga
89 E. Nerva Põllutöömasinate kasutusest Vana – Vigalas
90 Kodu- uurijate vabariikliku kokkutuleku materjalid
91 Heisri külast Hans Jürgensoni mälestused
92 Võhandu jõe ürgorg
93 Kodu-uurijate kokkutulek Värskas 1974
94 Õpetaja Albert Ivaski memuaarid
95 Jaan Vahtra 1882 -1982 (ajaleheartiklid)
96 Mälestuskilde Johannes Käisi eluteedelt
97 Kolhoosi kroonika laulusalmis A. Perv
98 Kiuma küla aja- hariduse ja kultuuriloost  
99 Keel ja Kirjandus 1977

Kanepi kk Tamme koolmeistri Peeter Saare luuletustest

100 Armanda Kõiv Põlva Kodumajanduslik täiendusklass
101 Armanda Kõiv Adiste algkoolis õppimisest
102 Armanda Kõiv Vanaema kohtutee
103 Armanda Kõiv Sõõru tegemine ja kütise põletamine
104 Armanda Kõiv Rehepeksutööst ilma masinata
105 Armanda Kõiv Hobustest ja nende tööst
106 Armanda Kõiv Rändkaupmeestest
107 Armanda Kõiv Teenimisest taludes ja mõisas
108 Armanda Kõiv Omapärane maaparandus (kuivendus)
109 Leevaku HEJ-Eesti komsomoli I löökehituse materjale 30. ap tähistamiseks 1977
110 Fr. Haidak Leevaku Hüdroelektrijaam 1977
111 Maiu Mets Kodust algab kodumaa 1975
112 Liidia Mölder Traditsioonidest malevas 1978
113 M. Aia 30 aastat Ruusa sovhoosi 1975
114 Meie kodukolhoos IX viisaastakul
115 Meelis Kurrikoff Mooste rohujahutsehh Rasinal 9. viisaastakul 1975
116 Voldemar Salomon Mööda leninliku teed

9. viisaastaku saavutused Räpina ST

1975
117 Kalle Saaremägi Mööda leninliku teed

9. viisaastaku saavutused Vastse-Kuuste k/n piirkonnas asuvais ettevõtteis, asutustes ja majandites

1975
118 Margus Petersell Mööda leninliku teed

9. viisaastaku saavutused kodukohas (Mooste NS)

1975
119 Ain Joosep Kirik ja revolutsiooniline liikumine Ladina- Ameerikas 1980
120 Harri Kübar Partsi- Peri mailt 1992
121 Kristjan Võsoberg Lokuta küla ajaloost 1995
122 Milvi Püve Lina 1983
123 Milvi Püve Vanaema veimevakast 1984
124 Katrin Karpson Võõpsu raamatukogu
125 Lehte Talve Maakoolist:Sika ehk Peri Algkool
126 Evi Jegorov (Raig) Minu armas Karaski koolimaja ja kool 1939- 1946
127 Eduard Talv Ühe küla kroonika kahe sõja vahel (Hurmi küla) 1995
128 Madis Kõiv Kool (Leevi kool)
129 Tea Kalmus Pliini „Potivabrik“ 1984
130 Andreas Kalkun Ühest unustatud ajast 1993
131 Piret Kala Viktor Veeber ja Saatse 1982
132 Marko Dolgosev Karl Asti elust 1990
133 Piret Parm; Inga Stepanenkova Laul läts läbi Setomaa 1993
134 Eda Uibosaar Setu Pulmad 1982
135 Anu Kütimaa Kodumetsa seentest 1995
136 Reet Jõesalu, Leiu Sulg Vabadussõda Orava lähistel 1993
137 Andreas Kalkun Viktor Reier Jakob Hurda 1903 a. – Setumaa ekspeditsiooni kaaslane 1994
138 Maire Laanetu, Kaja Palmik Samuel Sommer ja Setumaa 1992
139 Lea Kalmus Elise Aun- eesti neiu Setumaalt 1982
140 Ago Ainelo Räpina Postkonor 1913- 1940
141 Ago Ainelo Põlva Postkonor 1913- 1940
142 Ago Ainelo Transpordist ja mehhaniseerimisest Põlvamaal kuni 1940. 2003
143 Ago Ainelo Räpina piirkonna vabadusristide kavaleridebiograafiad 1997
144 Ago Ainelo Räpina Vabadussõjas langenute ausammas
145 Ago Ainelo Nikolai Bulin 1893-1941 Piiskop Johann
146 Ago Ainelo Räpina Rahvahariduse Selts 1907-1940
147 Ants Palgi Sündmusi Veriora vallas a. 1935- 1941
148 Anne Vasarik Põlva Maavalitsuse karikavõistlused XXV 1999
149 Marika Saar Saare suguvõsa 1999
150 Kerli Raiv Vanaema toiduretsepte (Setu toidud (II ) 1999
151 Margit Ladjanova Külast, mis jäi piiri taha
152 Jane Tuik, Airis Sai Veera Hirsnik ja leelokoor Leiko 1989
153 Lilit Pisukov, Karin Türksoni Piusa ja nahkhiired 199
154 Kristiina Väitsing Minu koduaed 1998
155 Eva Kruuse Lutsu jõest, taimedest, loomadest 1998
156 Helen Kattai Taevaskoja – Lõuna- Eesti pärl 1999
157 Eva Kruuse Kauksi veski 1999
158 Airi Kuusik Perekond Parson (sugupuu) 1999
159 Eduard Talv Minu lapsepõlv ja esimene töökoht 1997
160 Miili Valner Moisekatsi mõisa vallakoggodusest Mooste vallani 1820- 1995 1995
161 Miili Valner Kes olid Nolkenid? 2000
162 Miili Valner Linakasvatuse ajaloost
163 Miili Valner Moisekatsi- Mooste vallast pärit tuntud ühiskonnategelasi 2000
164 Miili Valner Mooste riigimõis 1920- 1944 2000
165 Helle Kõlli Õpetaja Elle Mälberg meenutab 1997
166 Helle Kõlli Eesti Looduskaitse seltsi  Räpina osakonna tegevusest 2001
167 Helle Kõlli Petseri Põhjalaager 2002
168 Helle Kõlli Sahharilaat Räpina eelmise sajandivahetuse ajalehtedes 1999
169 Merje Kuus, Kaili Pedjak, Jane Vabarna Kahe küla lugu 1997
164 Ines Kilusk Põlvamaa endised mõisahooned tänapäeva koolidena 1996
165 Agnes Männiste Põlva maakonna kõrtsid ja hobupostijaamad 1996
166 Reilika Kaselaan Punjaku talu ja tema inimesed läbi aegade 1997
167 Kert Semm Värska eesti proosakirjanike teostes 1996
168 Marlys Koosapoeg 70 aastat Vana – Koiola kooli 1997
169 Kaili Pedjak Räpina vaatamisväärsusi 1996
170 Kaili Pedjak Ekskursioon Räpina lähistel 1997
171 Indrek Hoop Minu suguvõsa 1998
172 Tarmo Tobreluts Tilsi Pikkjärv- minu kodujärv 1998
173 Alari Punning Kõlleste valla majandusgeograafiline ülevaade 1998
174 Indrek Hoop Meie suured sõbrad 1998
175 Angelika Järveveer Värska apteek- 80 2000
176 Jana Mehine, Meelike Kruusamäe Sada aastat arstiabi Värskas 2000
177 Kristi Vigel Veljo Sild 2000
178 Orava PK kodulooring Taludest Orava sovhoosini 2000
179 Allar Eesmaa Vana – Koiola järv ja selle tähtsus kohalikele elanikele 2000
180 Jane Tuik Värska raamatukogu 2000
181 Anep Perlov Valge toonekurg- meie kooli pargi elanik 2001
182 Mailis Meitsar Pedagoog Mare Meitsar 2001
183 Mirjam Nutov Orava seltside ja ühingute tööst aastail 1920- 1940 2001
184 Karin Kikamägi, Lii Lepisto Piirimaade seltsi tegevusest Petserimaal 2001
185 Meelike Kruusamäe, Jane Mehine Värska Postkontori ajaloost 2001
186 Tarmo Kõiv Minu suguvõsa 2001
187 Angelika Järveveer Setomaa perekonnanimedest 2001
188 Jane Tuik Nedsaja küla 2001
189 Kaire Vigel, Sander Kirss Reneida Soosaare ja Karl Vigeli elust 2001
190 Mari Liis Tina Kõlleste valla loodusest ja mõningate kohanimede seletusi 2001
191 Kadri Treffner Minu perekonnanime jälgedel 2001
192 Harri Randma Põlvamaa maavanemad 1939- 2000 2003
193 Harri Randma Põlva valla kroonika 1939- 2000 2003
194 Harri Randma Põlva valla kroonika 1939- 2000 lisad
195 Harri Randma Räpina kooperatiivi Koristaja- krahvinna!
196 Harri Randma Kanepi kihelkond, vald 2006
197 Velli Eiche Sündinud Aleksandri vallas
198 Liina Kähr Mälestusi Adiste koolist 1928- 1965
199 Merle Kalur, Agnes Purik Väike – Rõsna küla 2002
200 Karin Kikamägi, Lii Lepisto Sesniki küla 2002
201 Veiko Linnus Velna küla 2002
202 Jana Mehine Treski küla 2002
203 Kristi Kalur Verhuulitsa küla 2002
204 Meelike Kruusamäe Perdaku küla lugu 2002
205 Janeli Ojaperv, Erle Mehine Saatse kooli ajaloost 2002
206 Mirjam Nutov, Ragne Lepla Raudtee, tema osa meie koduümbruses 2002
207 Laura Laane, Ceili Perlov Vana – Koiola kooli õpilaste eesnimed läbi aegade 2002
208 Liisa Esko Koduvalla radadel 2002
209 Getter Schattschneider Elu nõukogude ajal 2002
210 Aivi Aigro, Reelika Hausenberg Õpetaja- maa sool 2002
211 Liina Säinast Kuidas vanemad oma lastele nimesid valivad 2003
212 Tiia Mai Truup Minu kodutalu sünnilugu 2003
213 Eneken Helk Minu kodutalu sünnilugu 2003
214 Triinu Haring Legende ja muistendeid koduümbrusest 2003
215 Kadri Truup, Liina Lõhmus Näitetegevusest Orava ümbruses 2003
216 Laura Laane, Ceili Perlov Vana – Koiola kooli park 2003
217 Külli Tohvri Vastse- Kuuste raamatukogu ajalugu 2004
218 Anne Ly Loskit Rasina kooli ajalugu 1765 -1917- 1944 1985
219 Olev Suuder Mooste mõisa ajalooline õiend
220 E. Prükk Rasina mõisa ajaloost
221 Olev Suuder Moizekatsi- Mooste mõisa lugu 2000
222 Arvo Prükk Rasina kool aastatel 1970- 2000 2000
223 Vello Punning Märkmeid ja dokumente arhiivist 2002
224 Aiki Luukas Kuidas Lutsu jõgi endale nime sai
225 Eveli Laats Õpetaja Helle Kõlli 2003
226 Kerli Noormänd Paul Haavaoksa nimeline noorluuletajate ja etlejate konkurss Värskas 2003
227 Ainika Bobrovskaja Kauksi küla lugu I 1403- 1944 2003
228 Reet Rääbis Juhan Weizembergi elust ja loomingust 1987
229 Kaie Tohver Ricard Roht
230 Tiia Bakler J. Ph. Von Rothi elu ja tegevus 1993
231 Virge Hiir Gustav Raud 1999
232 Šeila Mündi Marje Ernits 1999
233 Maarja Ritsman Harri Leis 2001
234 Ere Rekker Uurimustöö Piia Jõks 2001
235 Varmo Loot Tähte Tagel õpetajana 2001
236 Merith Haabma Kanepi Gümnaasiumi õpetajast Külli Pettaist 2001
237 Marilin Kongo Natalja Mõttus 2001
238 Kristel Luik Õpetaja Lilian Leib 2001
239 Liivar Luts Nikolai Paisnik 2001
240 Kaili Hallap Kanepi Gümnaasiumi õpetajast Merike Kastest 2001
241 Evelin Rüütli Uurimustöö Maret Leis * ist 2001
242 Sigrit Piisko Uurimustöö Aasa Meitern 2001
243 Kristjan Käär, Taivo Sild Kanepi valla volikogu tegevus 2001
244 Milvi Reifelt (Hirvlaane) Kanepi kihelkonna kultuuriloost 1675- 1917 1972
245 Rein Kaldma Sõjaaeg ja sõjasündmused. Sõjajärgne küla ja varane kolhooside aeg 1941- 1944; 1945- 55
246 Tooni Kütt Rahvatants Põlvamaal 2006
247 Valve Leis Koolielu Hurmis ja Karaskis
248 Karl Pilvistu Mälestusi ajast, mil näitemäng tõmbas nii selle tegijaid, kui ka publikut
249 Helve Lübeck Nõukogude aegsetest lasteorganisatsioonide tegevusest Hanikase koolis
250 Ado Jõks Vene riik ei karda midagi rohkem, kui paska ja tuld! 2007
251 Hermann Silm Kulaklike majapidamiste tegemine Põlva valla
252 Imbi Vaikmäe Mälestuskilde nõukogude koolist 2007
253 Asta Säinast Elu kolhoosis
254 Leida Pärnaste Nõukogudeaegseid mälestusi
255 Toomas Timmotalo Igapäevaelu nõukogude ajal. Elulood 2006
256 Silver Suurniit Intervjuu Suurniit Aarega 2007
257 Elen Kõrge Ella Rämsoni mälestused 2007
258 Kaidi Timofejeva Elust nõukogude Eestis 2007
259 Kadriliis Rämmann Meenutused 2006
260 Ainar Härm Elu enne sõda, sõja ajal ja pärast sõda 2006
261 Viljar Piir Kolhoosid 2006
262 Crislin Nestra Elu nõukogude ajal 2006
263 Heleri Huuse Vanaema mälestused 2007
264 Kirsika Kapp Elu kolhoosis 2007
265 Ester Zopp Vilma Haki (Pendi) mälestusi küüditamisest 2007
266 Kadri Kivit 16 aastat ühe mehe elust 2007
267 Kadri Kivit Ühe vanaisa lugu 2007
268 Liis Sokman Kodukandi rahvamuusik Heino Mähar 2001
269 Kristi Alas Veriora rahvamuusik Heino Mähar 2006
270 Kristel Kuusik Jakob Hurt ja eestikeelne kool
271 Sigrid Järv Eduard Peedosk-ärkamismeelne Leevaku talupoeg ja ühiskonnategelane 1990
272 Aksel Hoop Savernakkide alu nr.3 1995 1996
273 Jaana Uibo Ajakiri „Uus Talu“ 1927 ja 1928 aastakäigud 1989
274 Eve Kapten Vana Pildialbumit lehitsedes 1990
275 Kaja Vare, Valli Sass 1940- 1941 ja 1949 a. märtsikuu repressioonid ja küüditamine Matsuris 1989
276 Hanikase 8- kl. kooli õpilaste töö Haakristi haardes
277 Adalbert Jägeri mälestused 1994
278 Valve Luude Võnnu- Kärsa kogudus 2006
279 Reiman Kolhooside moodustamine Põlvamaal
280 Oleg Roslawlev (tõlkija) Räpina kihelkonna asustuse ajaloost
281 Fr. Haidak Veskid Peri ja Ora jõgedel 1971
282 Fr. Haidak Veskid Ahja jõe vasakpoolsetel lisajõgedel ja Tammel 1977
283 Eduard Vääri Eesti eest võitluses toona ja täna 204 Nr. 1- 2
284 Voldemar Höövel Materjale Põlvamaa Kodukaitse tegevusest
285 Koopia raamatust Tartumaa malev 1938
Muuseumikaart

Muuseumikaart on Eesti muuseumide digitaalne ühispilet, millega saad aasta jooksul külastada rohkem kui 100 muuseumi, galeriid ja elamuskeskust üle Eesti. Kaart maksab 59 €.

Broneeri külastus

    Vana-Võromaa muuseumid
    Võru Instituudi uudiskiri banner
    Vana Võrumaa muuseumid